Friday, February 12, 2010

బాదామి గుహలలో నటరాజుకు పద్దెనిమిది చేతులు - ఇదిగో చూడండి
అసలు ఈ పోస్ట్ నేను త్వరలో పెట్టబోయే హంపి టూరు విశేషాలలో పెడదామనుకున్నా. సర్లే ఎలాగూ శివరాత్రి కదా మీకు ఈ అద్భుతమైన నటరాజు విగ్రహం చూపిస్తే కుసింత వెరయిటీగా ఉంటుందేమో అనిపించి ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తున్నా.

ఇక విషయానికొస్తే హంపి కి దగ్గరలో ఉన్న (మరీ అంత దగ్గరేం కాదు లెండి ఓ నాల్గు గంటలు ఉంటుంది జర్నీ) బాదామి గుహలలో చాళుక్యుల కాలం నాటి గుహాలయాలు ఉన్నాయి. నాల్గు అంతస్తులుగా ఉండే ఈ గుహాలయాలలో ప్రతి అణువూ ఒక శిల్ప కళా అద్భుతమే. గుహను గదిలా తొలుస్తూ అందులోనే స్తంభాలు (అచ్చు గుద్దినట్టు అన్నీ ఒకే కొలతలు, ఆ శిల్పుల  పర్ఫెక్షన్ కి కనిపిస్తే కాళ్ళ మీద పడిపోదాం అనిపించింది), గుహ పై కప్పును కూడా వదలకుండా ప్రతి అంగుళం ఒక అద్భుతం అనిపించేలా చెక్కారు. మొదటి మూడు అంతస్తులూ హిందూ మత శైలి కనిపించింది నాల్గవ దాని టైం కి ఆ రాజ్యం లో జైన మత ప్రభావం ఉందనుకుంటా అక్కడన్నీ జైన గురువుల శిల్పాలు. ప్రతి చోటా నిజంగా ఆ దేవుళ్ళే ఈ శిల్పాలకి మోడల్స్ గా పనిచేశారా అనిపిస్తుంది (చెప్పొద్దూ.. అదంతా చూసి ఆఫ్ట్రాల్ మనుషుల ఉలి తగిలితేనే రాయి దేవుడయి పోతుంటే దేవుడి కాలు తగిలి రాయి ఆడది అవడం ఏమన్నా గొప్పా? అనిపించింది) 

ఇక బాదామి గుహల మొదటి అంతస్తులోనే మనల్ని పలకరించేదే నేను చెప్పిన నటరాజు విగ్రహం. భరత నాట్యం లో ఉండే ఎనభై ఒక్క ముద్రలని కళ్ళ ముందు ఉంచేలా పద్దెనిమిది చేతులతో నటరాజు విగ్రహాన్ని చెక్కారు. ఏ రెండు చేతులని కలిపి చూసినా ఒక ముద్ర వస్తుందన్న మాట. ఇలాంటిది ప్రపంచంలో ఇంకెక్కడా లేదు (ట). అసలు అలాంటి శిల్పాన్ని చేక్కించాలన్న ఐడియా ఎవరికీ వచ్చిందో గానీ నిజంగా తెగ నచ్చేసింది ఆ శిల్పం. ఇదిగో మీరూ చూడండి.
(మనలో మనమాట దీన్ని బాపు బొమ్మగా గీస్తే చూడాలనిపించింది నాకు.....ఎవరయినా ఆయనకీ విషయం చెప్తే బాగుండును! :)) Monday, February 8, 2010

జాటర్ ఢమాల్ ......వీడే బుడుగు...చిచ్చుల పిడుగు

చా.................లా..లా .లా రోజులయిపోయింది నేను పోస్టు పెట్టి. అసలు ఈ వారం విపరీతంగా బిజీ అయిపోయి బ్లాగడానికి కుదరలేదు. ఇదిగో కాస్త తీరిక దొరికింది, బ్లాగుదాం అని ప్రారంభించి ఏం రాద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నా...ఇంతలో ఒరేయ్ గారూ అంటూ బుడుగు ముందుకొచ్చి..."అహ నాకు తెలియకడుగుతున్నా అసలు నువ్వు బాపు, రమణలకు ఫ్యానువేనా? పైగా నీ ప్రొఫైల్ లో రమణ రచనలంటే అదేదో ఇది అని వెధవ కబుర్లొకటి, హన్నా! . కాబట్టి నువ్వర్జన్టుగా మన రమణ గాడు(రు) చేసిన గోప్పెష్టు క్రియేషన్ ఏదయినా నీ బ్లాగ్ ఫ్రెండులకి ఇచ్చెయ్యి. అఫ్కోర్స్ నువ్వు ఇంతవరకు నా గురించి నీ బ్లాగులో పెట్టలేదనుకో.. నేను ఆ విషయం అడక్కపోయినా ఇప్పుడు చచ్చినట్టు పెట్టి తీరతావనుకో....లేక పోతే నీకు ప్రైవేటు తప్పదని నీకు తెలుసనుకో..." అంటూ ఎడా పెడా వాయించేసాడు. ఇక అలాంటి రిక్వెస్టింగ్ ఆర్డర్ వేశాక తప్పుతుందా. 

అయినా బుడుగు గురించి మీకు పరిచయం చెయ్యడం అంటే ఆవకాయ గురించి తెలుగోడికి పరిచయం చేసినట్టే కాబట్టి ఆ బాపుబొమ్మ.కాం లో దొరికిన ఆ  బుడుగు  ఈ- బుక్ ని మీకు లింకుగా ఇస్తున్నా. ఆల్రెడీ చదివేశాం అంటారా. మళ్ళీ చదవండి...ఏం.. మాయా బజార్ మళ్ళీ వస్తే చూడట్లేదూ...ఇదీ అంతే! 


(పోస్టు బావుందని చచ్చినట్టు ఒప్పుకోకపోతే మీ పని  జాటర్ ఢమాలే! అని కూడా చెప్పమన్నాడు )